¿Por que é bo que os nenos e as nenas aprendan ben o galego?

– Porque o galego, fillo do latín e irmán

do castelán, do francés, do italiano, do

catalán e de tantas outras linguas é

unha parte fundamental de todas as

persoas que nacemos ou vivimos nesta

terra chamada Galicia.

 

– Porque o galego foi e é a lingua da

maioría dos nosos pais e das nosas nais,

dos nosos avós e avoas, dos nosos

bisavós e demais devanceiros.

Tríptico informativo