Plan de Formación da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado

Á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado correspóndelle, entre as súas funcións, a promoción e organización das actuacións en materia de xuventude e voluntariado, e correspóndelle organizar cursos de educación non formal que afondarán na capacitación das persoas que traballan no ámbito da xuventude e voluntariado, co obxecto de que obteñan unha formación continua que lles permita organizar e xestionar os servizos que ofrecen á mocidade e ás entidades de voluntariado.

Como-solicitar-cursos-do-plan-de-formacion-2013

Os cursos convocaránse a través do apartado Formación – Cursos da DXX da Web de Xuventude.
Na convocatoria incluirase a solicitude telemática que haberá que cubrir correctamente e enviar.

Máis información: http://xuventude.xunta.es/ensino-e-bolsas.html