ORDE do 8 de xuño de 2012 pola que se convocan prazas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 2012-2013.

A presente orde ten por obxecto convocar para o curso académico 2012/2013, en réxime de concorrencia competitiva, 225 prazas para mozos e mozas nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Traballo e Benestar.

Con esta oferta póñense as residencias xuvenís ao servizo da xuventude que por razóns de estudo ou traballo se vexa obrigada a permanecer fóra do concello ou provincia onde ten a súa residencia familiar.

O número de prazas convocadas e a súa distribución por residencias son as seguintes:DOG Nº 115