Gratuidade solidaria e programa de libros de texto

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria rematou a implantación do programa de préstamo de  libros de texto no curso 2007/2008, cumprindo así o compromiso adquirido no ano 2003. Non obstante, á vista da conxuntura económica, resultou necesario facer unha reforma do sistema no curso 2009/2010, de xeito que se beneficien da gratuidade as familias con menos recursos.

Neste sentido, e en consonancia coa política de austeridade do Goberno da Xunta de Galicia, para 1º, 2º, 5º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria, así como para educación especial, no curso 2011/2012 continuarase coa convocatoria de axudas dirixidas ás familias en función da súa renda (Gratuidade solidaria).

Por outro lado, en 3º e 4º curso de educación primaria e en 2º e 4º  de educación secundaria obrigatoria manterase o sistema de cesión de uso nas materias que non cambien de idioma, coa finalidade de optimizar os recursos existentes. Sen embargo este sistema só se manterá nas materias que non cambien de idioma (Programa de libros de texto – Préstamo).

Toda a información en  Xunta de Galicia