Bolsas e axudas para o alumnado que curse estudos postobligatorios e superiores non universitarios

Orde EDU/1782/2010, de 29 de xuño, pola que se convocan bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral e de mobilidade, para o curso académico 2010-2011, para alumnado que curse estudos postobligatorios e superiores non universitarios.

Convócanse bolsas de carácter xeral para o alumnado que, no curso académico 2010-2011, curse algún dos estudos seguintes con validez en todo o territorio nacional:

1) Primeiro e segundo cursos de bacharelato.
2) Formación Profesional de grao medio e de grao superior.
3) Ensinos artísticos profesionais.
4) Ensinos deportivos.
5) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.
6) Ensinos artísticos superiores.
7) Estudos relixiosos superiores.
8) Estudos militares superiores.

Prazo ata o 30 de setembro de 2010.

Convocatoria BOE