Axudas eures

Axudas da rede Eures: http://xuventude.xunta.es/201212179288/axudas-para-asistir-a-entrevistas-eou-incorporacion-a-un-traballo-da-rede-eures-en-europa.html O teu primeiro traballo Eures: http://xuventude.xunta.es/201206047863/o-teu-primeiro-traballo-eures.html Axudas para empresas da rede Eures: http://xuventude.xunta.es/201212179289/subvencions-a-pequenas-e-medianas-empresas-para-facilitar-a-integracion-de-mozos-traballadores.html