Circular de Confapa-Galicia sobre a folga educativa e o dereito dos estudantes a realizala

“Naqueles centros nos que se celebraron reunións legalmente convocadas polo alumnado e de cuxo resultado se teñan derivado e comunicado acordos colectivos de non asistencia a clase do alumnado de 3º da ESO en diante, neste caso o día 24 de novembro (xa sexa de forma total ou parcial, posto que a norma non obriga a un formato determinado), non se poderán considerar faltas de conduta nin poderán ser sancionadas de ningún xeito”.

Pode utilizarse o modelo de documento para xustificación de ausencia que publicamos máis abaixo, tras o comunicado.

161116-comunicado-convocatoria-de-folga-estudantil-en-eso-e-bac