Prazas vacantes no ludoverán 2018

Todas as inscricións recibidas no prazo ordinario teñen adxudicada praza na ludoteca da súa 1ª opción

As solicitudes para vacantes poderá facer a partir do día 4 de xuño de 9.00 a 14.00 horas

A documentación necesaria agora é menor que durante o período normal de inscrición, xa que as prazas vacantes vanse adxudicar por orde de chegada. Deberase presentar a solicitude presencialmente na nosa sede da rúa Xan Guillermo, 9:

  • ficha cuberta (Descargar folla 1| Descargar folla 2)
  • copia do DNI de solicitante
  • copia da tarxeta sanitaria do menor
  • foto carné do menor
  • copia do carné da ANPA pública, se é o caso
Indícanse as vacantes por centro período e nivel
Ludoteca semanal xuño (non quedan) setembro (non quedan)
Campolongo 1ª xullo: (non quedan) 2ª xullo: (non quedan) 1ª agosto: (non quedan) 2ª agosto: (non quedan)
Manuel Vidal Portela 1ª xullo: 5 primaria 2ª xullo: 1 infantil e 10 primaria 1ª agosto: 7 infantil e 13 primaria 2ª agosto: 2 infantil
Álvarez Limeses 1ª xullo: 10 primaria 2ª xullo: 9 primaria
Marcos da Portela 1ª xullo: 2 primaria 1ª agosto: 6 infantil e 10 primaria 2ª agosto: 7 infantil e 10 primaria
Vilaverde 1ª xullo: (non quedan) 2ª xullo: (non quedan) 1ª agosto: (non quedan) 2ª agosto: (non quedan)
Xunqueira 2 1ª xullo: (non quedan) 2ª xullo: (non quedan) 1ª agosto: (non quedan) 2ª agosto: (non quedan)
Cabanas Xullo: 5 infantil Agosto (non quedan)
Pontesampaio Xullo: 3 infantil e 1 primaria Agosto: 7 infantil e 7 primaria
A Carballeira Xullo: 4 infantil e 5 primaria
Xeve Xullo: 3 primaria
Parada-Campañó Xullo: 5 primaria Agosto: 5 infantil
O pagamento dos servizos de comedor e madruga faráselle á empresa de cátering (Arume) como durante o curso.