Prazas vacantes no Conciliaverán 2023

As únicas prazas vacantes dispoñibles son as seguintes:

xuño1-xullo2-xullo1-agosto2-agostosetembro
A Carballeira (mes)Inf 12 Prim 10
Marcón (mes)Inf 12 Prim 11
Marcos da PortelaInf 9 / Prim 10
VilaverdeInf 10 / Prim 9Inf 8 Prim 8
Cabanas (mes)Inf 7 // Prim 7
Ponte Sampaio (mes)Inf 7
Xunqueira 1 (Deportiva de Secundaria)109340

O procedemento para formalizar cada unha das vacantes é exclusivamente presencial e por orde de chegada.

Deberán vir pola oficina, en horario de 9 a 14.00 horas provistos de DNI ou acreditación equivalente e da tarxeta sanitaria do menor (se se trata de inscrición nova; non é necesario para aqueles que solicitan ampliación).


Na oficina deberá cubrirse a ficha de inscrición que se lle facilitará e tamén se poderá realizar o pagamento mediante tarxeta de crédito. A concesión da vacante é inmediata.