Cuestionario para familias sobre o uso de dispositivos móbiles e Internet

Este cuestionario ten como obxectivo recoller a percepción das familias dos escolares da cidade de Pontevedra en relación co uso responsable dos dispositivos móbiles e a participación positiva dos menores en internet e as redes sociais. Por iso, pedimos que responda ás seguintes preguntas, o máis honestamente posible. Garantímoslle o anonimato das respostas.