Concurso sobre iniciativas para enfrontar as novas substancias, ludopatías e adiccións tecnolóxicas

Dirixido a buscar slogáns, poderá participar calquera adolescente dun centro público con ANPA asociada á FANPA (ou a calquera outra federación ou confederación de CEAPA. As idades dos participantes deben estar entre os 12 e 16 anos.

https://ceapaconcursos.es/concurso/12