Concurso Que tal vexetal (Arume 2018)

Cole gañador: Xeve