Formación de pais e nais sobre os riscos relacionados co uso de internet polos menores

Xornada gratuíta de formación para nais e pais o 2 de xuño. Cómpre rexistrarse no web.

Lugar: CIFP Politécnico de Santiago,

Orixe: seminario – PARENTNETS