Axudas para as ANPA e federacións co fin de financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

Prazo de presentación: 30/05/2019 – 01/07/2019

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.


RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI449B).

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI449B
Source: Resolución do DOG nº 101 do 2019/5/29 – Xunta de Galicia