Subvencións para asociacións do concello de Pontevedra

BASES PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNSA ASOCIACIÓNS E FEDERACIÓNS DE PAIS E NAIS, MOVEMENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓXICA, ASOCIACIÓNS E SINDICATOS DE ENSINO E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO EIDO DA EDUCACIÓN DURANTE O CURSO ESCOLAR 2009/2010. 1.OBXECTO DA CONVOCATORIA A presente convocatoria ten por obxecto regular o procedemento da concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia para fomentar as actividades que no eido da educación e todas as súas facetas, promovan persoas físicas ou xurídicas, asociacións e entidades sen fin de lucro, que poidan ser consideradas de interese educativo para o Concello de Pontevedra, dirixidas á comunidade educativaen xeral. Serán obxecto destas subvencións as entidades públicas ou privadas, que desenvolvan proxectos, e accións que teñan por obxecto o fomento de actividades educativas de interese público e que cumpran os requisitos e demais normas estabelecidas na presente ordenanza.

(Descargade os anexos correspondentes aquí abaixo)