Resolución da subvención de Confederacións, Federacións e CEE.

ORDE do 19 de setembro de 2011 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2011.

Por Orde do 11 de marzo de 2011 (DOG do 7 de abril), a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convocou axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2011.

Máis información