Publicación da Orde pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e procedemento de reclamación das cualificacións e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en EI, EP, ESO e bacharelato

Establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.promoción e obtención do título académico que corresponda, en EI, EP, ESO e bacharelato

 

DOG
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/33404

Modelos de documento de reclamación:

Circular 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que seprecisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado áobxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificaciónsobtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, enEducación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato,para o curso 2020-2021.