Procedemento para recibir equipos informáticos no caso de peches temporais

(Implica asinar un compromiso en branco por parte das familias)

Procedemento de xestión de equipamento Instrucións entrega de equipos Modelo de acta entrega de equipos ao centro Modelo de acordo de cesión equipo alumnado