ORDE do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ANEXO I

Medidas de prevención específicas aplicables na Comunidade Autónoma de Galicia

ANEXO II

Medidas de prevención específicas nos concellos a que se refire o número catro do punto segundo da presente orde

ANEXO III

Peche temporal de actividades non esenciais nos concellos a que se refire o número catro do punto segundo da presente orde

Orixe: Orde do DOG nº 223-Bis do 2020/11/4 – Xunta de Galicia