ORDE do 31 de xullo de 2014 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2014.

ORDE do 31 de xullo de 2014 pola que se conceden axudas para financiar 

actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das 

asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 

2014.

DOG Núm 152