ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15.

ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición 

de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, 

educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos 

con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15.

DOG núm.102