DECRETO 66/2020, do 12 de marzo, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia.

Anovación dos membros do Consello Escolar de Galicia

En representación de pais e nais de alumnos/as, por proposta das confederacións de asociacións de pais e nais de alumnos/as en proporción á súa representatividade:

a) Ensino público:

Javier Sánchez García (Confederación de ANPAS Galegas).

Fonte: Decreto do DOG nº 84 do 2020/5/4 – Xunta de Galicia