Calendario escolar do curso 2020-21

ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

No ámbito do Concello de Pontevedra, engadíronse como festivos o mércores de cinza (17 de febreiro) e San Cibrán, 5 de abril.