Bases da subvención para ANPA de centros públicos do Concello de Pontevedra do 2019

BASES PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS (ANPA) DE CENTROS EDUCATIVOS DE PONTEVEDRA MANTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE PRIMEIRO OU SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL E/ OU ENSINANZAS OBRIGATORIAS QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO EIDO DA EDUCACIÓN DURANTE O CURSO ESCOLAR 2018/2019

Fonte orixinal: http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/441528

Prazo: 1 mes desde a publicación no BOPPO (publicado o 1 de marzo)

A solicitude realízase a través da sede electrónica do Concello de Pontevedra. http://sede.pontevedra.gal/

[pdf-embedder url=”http://www.nontedurmas.org/wp-content/uploads/2019/03/BASES_subv_ANPA_ConcelloGALEGO_2019.pdf”]