Programa de estimulación mental con ábaco curso 2017/18

NeuromotivaNENOS para Educación Primaria e Secundaria

É un novo concepto no ámbito da estimulación cognitiva. Chamada ximnasia ou fitness mental utiliza como ferramenta o ábaco e outras actividades complementarias que potencian a exercitación de diversas capacidades que axudan a:

  • Mellorar a concentración e a atención
  • Estimular a memoria auditiva e visual
  • Desenvolver a destreza do cálculo mental
  • Establecer unha base sólida para o logro académico
  • Aumentar a autoconfianza
  • Estimular todas as canles de aprendizaxe: visual-auditivo-kinestésico.
  • Fomentar o interese e a motivación de logro.

Facendo ao alumno partícipe directo do seu propio proceso de adestramento ata que alcance o formato natural e apropiado do seu pensamento e iso lévelle a poder aprender o que queira en calquera momento e situación aproveitando ao máximo o seu potencial intelectual.

Custo do material por curso 30€

NeuromotivaPEKES para Educación Infantil.

É unha actividade que potencia a estimulación cognitiva e sensorial a través de diferentes actividades (xogos, cancións, exercicios e actividades co ábaco fundamentalmente), que facilitan:
A estimulación do xogo ordenado e preciso co ábaco escolar para adestrar a atención e promover a creatividade.
A estimular todas as canles de aprendizaxe: visual-auditivo-kinestésico.
O fomento do interese e a motivación de logro

Custo do material por curso 30€

Información e contacto

FANPA Pontevedra r/ Xan Guillerme 9, 986 843 412 ou no e-mail actividades@nontedurmas.org
ANIAS: r/ Echegaray 39, 986 864 598/ 615 780 528 ou no e-mail extraescolares@anias.es