Ponteverán 2011

PROGRAMA DE LECER E TEMPO LIBREPARA O VERÁN FINALIDADE

Ofertar á mocidade e infancia de Pontevedra un programa educativo e lúdico de actividades de tempo libre para as vacacións do verán, baseado en valores de igualdade, convivencia, interculturalidade, respecto ao ambiente e coñecemento da propia cultura.

DESTINATARIOS/AS
Nenos e nenas, mozos e mozas de 8 a 35 anos do Concello de Pontevedra (terán que achegar nota xustificativa de empadroamento á hora de inscribirse). No caso de non cubrirse as prazas, poderán optar persoas doutros concellos a través da listaxe de espera.

INSCRICIÓNS E DESCONTOS
Por rigorosa orde de chegada.
· Campamentos urbanos: a partir do 1 de xuño
· Campamento de tempo libre: a partir do 13 de xuño
· Campamento polideportivo: a partir do 1 de xullo
· Actividades do Club de Piragüismo Río Verdugo de Ponte Sampaio: a partir do 1 de xuño
· Resto de actividades: a partir do 6 de xuño

Na Oficina Municipal de Información Xuvenil de Pontevedra, r/ Sor Lucía,2, 3º. Tel. 986 840 367 xuventude@pontevedra.eu agás para as actividades do Club de Piragüismo Río Verdugo de Ponte Sampaio

Programa: ponteveran11.pdf