Programa Convive

Asistencia a un programa de medidas específicas de apoio educativo, de caracter temporal coa finalidade de mellorar a convivencia, minorar o absentismo escolar e aumentar as taxas de éxito a través da intervención psicoterapéutica. Información de primaria Información de secundaria