Pre ábaco para infantil

O ÁBACO é un instrumento milenario que favorece a estimulación cognitiva. Como ferramenta didáctica de aula permítenos  coñecer un modelo innovador para facilitar o adestramento de funcións intelectuais básicas para o desenvolvemento e competencias dos  nosos estudantes tales como: atención, memoria, visualización e cálculo.

Documento informativo