Prazas baleiras nas ludotecas de verán 2014

URBANAS

 

 

1ª AGOSTO

2ª AGOSTO

CAMPOLONGO

7

15

VIDAL PORTELA

15

3

ALVAREZ LIMESES

4

13

MARCOS DA PORTELA

10

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RURAIS

AGOSTO

PONTESAMPAIO

16

VILAVERDE

0

CABANAS

4

STO ANDRE DE XEVE

7

 

 

 

 

 

 

 

 

A adxudicación das prazas farase por orde de recepción:

Prazo de solicitude:

do 14 ao 18 de xullo

 

Documentación:

Novas solicitudes:

          Folla de inscrición cuberta

          Copia DNI do/a neno/a ou libro de familia

          Fotocopia da tarxeta sanitaria

          Fotografía tamaño carné do/a neno/a

          Certificado de empadroamento

          De ser o caso, documento acreditativo de ser socio de ANPA Federada de colexios públicos

          De ser o caso, certificado acreditativo da necesidade de horario ampliado  

Ampliación de quincenas de nenos/as matriculados/as nas ludotecas

       Folla de inscrición cuberta indicando  a/s  quincena/s que se solicitan.

  Modo de presentación da documentación

       Por correo electrónico:  no enderezo extraescolares@anias.es

       Persoalmente:   na oficina de ANIAS,  sita na rúa Echegaray, 39 baixo, en horario de mañá de  09:00 h  a 14:30 h.

 

Máis información:

Tel. : 986 86 45 98

E-mail: extraescolares@anias.es