Playing in English curso 2013/14

Ingleś oral para educación infantil e primaria.

Coma todos os anos enviaremos a cada un dos centros escolares os folleltos informativos o día 16 de setembro, informarvos que o día 18 de setembro ás 20.00 h no hotel Rías Baixas,terá lugar unha reunión informativa para todos/as interesados/as en coñecer o funcionamento da actividade.Tess (coordinadora da actividade) resolverá calquera dúbida que poidan ter.

Triptico informativo