Ludoteca de verán no CEIP Froebel

No CEIP FROEBEL
• Para nenos/as de 3 a 12 anos durante os meses de xullo e agosto de 2013 en horario de luns a venres de  9:00h a 14:00h
• Sen límite de quendas, por orde de inscrición até completar o nº de prazas
• Prezos: 30€ quenda/70€ mes irmán 25€ quenda/60€mes (centro público)
50€ quenda/ 90€ mes Irmán 45€ quenda/80€ mes (centro concertado ou privado)
• Posibilidade de comedor e madruga
• As inscripcións poderán realizarse na caixa do correo da ANPA até o 28 de xuño
• No nº de Tf: 615 33 07 07
• A través do correo electrónico: gaiaanimacion@mundo-r.com
• Documentación a achegar:
• Fotocopia do DNI do/a neno/a ou libro de familia
• Fotocopia da tarxeta sanitaria
• Fotocopia do boletín de notas
• O ingreso realizarase no nº de conta: 0182 5150 80 0201688367 antes do 2 de xullo de 2013

Información e inscrición