Escolas de verán 2013

ESCOLAS DE VERÁN 2013

As escolas de verán son un recurso educativo e lúdico que se desenvolve na época estival en centros educativos de Pontevedra. Organizado pola FANPA e o CONCELLO DE PONTEVEDRA.

Destinatarios: nenos de 3 a 12 anos.

DATAS DE REALIZACIÓN:

Meses de xullo e agosto de 2013.

Dividido en 4 quincenas as urbanas e 2 mensuais as rurais.

LUGARES DE REALIZACIÓN:

URBANAS: Campolongo, Manuel Vidal Portela, Marcos da Portela e Barcelos (inglés).

RURAIS: Cabanas, Pontesampaio, Vilaverde e Xeve.

HORARIO:

De luns a venres (excepto festivos) de 9:00 a 14:00 horas.

MODALIDADES:

Escolas urbanas: 3 temáticas e 1 en lingua inglesa.Escolas rurais: 4 temáticas.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS (se hai un número mínimo de usuarios):

Servizo Madruga: de 7:30 a 9:00 horas (con ou sen almorzo)

Servizo de comedor: de 14:00 a 16:00 horas.

Servizo esporádico de Madruga e Comedor. (chamando o día anterior en horario de mañán ós números 685535202 Madruga/ 607634413 Comedor).

O servizo de comedor e madruga só se dará na ludoteca de Campolongo.

 

PREZOS:

Escolas urbanas 30 euros por quincena.

Escolas rurais 20 euros por me.s

Familias numerosas/ monoparentais/ 2 proxenitores en desemprego 20 euros as urbanas e 15 euros as rurais.

Prezo comedor 42 euros/quincena, madruga sen almorzó 22 euros/quincena, con almorzó 28 euros/quincena. Esporádicos comedor 7,5 euros/día, esporadicos madruga: 2,50 sen almorzo/dia, 3,15 con almorzo/día.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

As solicitudes presentaranse na sede da FANPA (R/ Alfonso XIII Nº7), do 20 ó 27 de maio en horario de 9:00 a 14:00 horas, ou ben enviando toda a información por correo electrónico á dirección actividades@nontedurmas.org

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS:

No caso de que a demanda sexa superios ás prazas existentes farase unha baremación cos seguintes criterios:

Situación escolar: colexio público do concello de Pontevedra 4 puntos

Situación socio-familiar: familia numerosa 4 puntos, familia monoparental 4 puntos.

Situación laboral: Familia monoparental co proxenitor en situación laboral activa 8 puntos, familia cos dous proxenitores en activo 8 puntos, familia onde só un proxenitor esté en situación laboral activa 4 puntos.

 

DOCUMENTACIÓN:

  • Copia DNI do neno/a ou libro de familia.
  • Fotocopia tarxeta sanitaria.
  • Copia DNI pai/nai ou titor
  • Acreditación familia numerosa
  • Acreditación familia monoparental
  • Documento acreditativo de onde cursa estudios o neno/a.
  • Vida laboral ou fotocopia do encabezamento da derradeira nómina.

 

FORMALIZACIÓN DA PRAZA:

O día 29 de maio publicarase a listaxe de admitidos na páxina web da FANPA (nontedurmas.org).

Os admitidos realizarán o ingreso no número de conta 2080 5046 20 3040025538 poñendo como concepto o nome do neno/a e “ludotecas verán”.

Os usuarios de comedor farán o ingreso do custe do servizo no número de conta:01820999880208517460

Os usuarios de madruga ferán o ingreso na conta nº: 20805480963044115901

Unha vez realizado o ingreso entregarán o xustificante de pago mediante correo electrónico (actividades@nontedurmas.org) ou unas oficinas da FANPA.

Sendo o prazo de matriculación ESCOLAS DE VERÁN 2013

Ficha inscrición

CIRCULAR INFORMATIVA PARA OS PAIS/NAIS

Circular familias