CLÁUSULAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LUDOTECA XULLO-AGOSTO 2015

1. OBXECTO E ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Estas cláusulas establecen as condicións que debe reunir a empresa que subministre o servizo de ludoteca de verán dirixidas a nenos e nenas de 3 a 12 anos matriculados en centros educativos do concello de Pontevedra e nenos/as, que non estando matriculados en centros educativos do concello están empadroados no concello de Pontevedra. O órgano de contratación, dirección e supervisión será a Xunta Directiva da Federación Provincial de ANPA de Pontevedra (FANPA) que nomeará unha mesa de contratación para aprobar e adxudicar o correspondente contrato que terá unha duración de dous meses (xullo e agosto de 2015). Bases ludotecas de verán 2015 Anexo 1.1 quincena de xullo Anexo 1.2 quincena de xullo Anexo 1.3 1quincena de agosto Anexo 1.4. 2 quincena agosto Anexo 2 Anexo 3