Pontegal 2016

A Deputación pon en marcha o Pontegal 2016. A través deste Plan retribuiráselles aos grupos da provincia polas actuacións autorizadas e realizadas ao longo do ano 2016 no ámbito territorial da provincia de Pontevedra.

Poderán solicitar a inclusión neste Plan as bandas de música, masas corais, os grupos folclóricos, grupos de gaitas, bandas de gaitas, agrupacións de música tradicional, de música clásica ou de teatro, entre outros, co fin de contribuír a difundir e promover a música, o folclore, o teatro, a danza, o audiovisual e as demais manifestacións artísticas.

Bases

Solicitude de inclusión

Solicitude de grupos acollidos