Obradoiros de Pascua 2020

  1. Jumping Clay, de 10.00 a 12.00
  2. Cociña de Pascua, de 12.00 a 13.30

Lugar e datas

O obradoiro realizarase na sede da FANPA, os días 6, 7, 8 e 13 de abril do 2020

Prazas

Adxudicaranse por orde de inscrición

Prezos

Socios/as de ANPA federada do Concello de Pontevedra ….. 12€

Non socios/as ………………………………………………………………………………. 15€

Documentación que hai que entregar

Ficha de inscrición cuberta (Descargar)

Documento que acredite ser socio/a  da ANPA, federada na FANPA

Prazos

Do 23 ao 27 de marzo de 2020

Nota

As inscricións e o pagamento realizarase na oficina da FANPA (r/ Xan Guillermo, 9) en horario de 9.00 a 13.00 horas. O pagamento será en efectivo. Non se considera a devolución do pago, salvo por causa xustificada (enfermidade) e acreditada documentalmente.