Obradoiros de entroido 2023

NOTA de ACTUALIZACIÓN: 7/febr/2023

Prazas esgotadas en ambos días e ambos os dous obradoiros


20 e 21 de febreiro na oficina de FANPA (R/Xan Guillermo 9).

Manualidades en goma eva:  Día 20 ravachol, e día 21 máscara. De 10:30 a 12h.

Cociña: Día 20 filloas e día 21 torrada de leite e ovo. De 12:15 a 13:30 h.

Destinatarios: menores a partir dos 5 anos.

Prezo: 3,5 euros por neno e día para socios de ANPA federada na FANPA por cada obradoiro. 7 euros para os demais casos:

Día 20
Socios – Manualidades 3,5 + Cociña 3,5 €
Non socios – Manualidades 7€ + Cociña 7 €

Día 21

Socios – Manualidades 3,5 + Cociña 3,5 €
Non socios – Manualidades 7€ + Cociña 7 €

Inscricións: nas oficinas de FANPA ata o día 17 de febreiro. Pago en efectivo ou mediante tarxeta bancaria. En horario de 9 a 14 horas.

Receitas á espera de cociñeiros

Contidos cerámica en familia

Traballarase construíndo imaxes bidimensionais como azulexos, tellas e relevos (baixorrelevos e altorrelevos), partindo dunha placa base xa sexa cadrada ou rectangular.

BUSCA DO VOLUME: Intentaremos xerar volumes utilizando parte das técnicas anteriores e outras técnicas como: figuras de vulto redondo e modelado (con ou sen armazón).

DECORACIÓN DAS PEZAS ELABORADAS:

– Gravar ou estampar obxectos na masa: cordas, paos, follas ou outros elementos
– Facer incisións e estarcidos con cravos, paos, garfos…
– Alisado cos dedos mollados en auga, con esponxas…
– Crear texturas con cepillos, pinceis, estropallos, teas, cartóns, papeis enrugados, cordas…
– Engobes e outras decoracións con pinturas: acrílicos, témperas, esmaltes,