Para nenos/as de 3 a 12 anos durante os meses de xullo e agosto de 2012 en horario de luns a venres de 9:00h a 14:00h
Sen límite de quendas, por orde de inscrición até completar o nº de prazas
Prezos: 50€ quenda/ 90€ mes/Irmán 45€/80€
Posibilidade de comedor
As inscricións poderán realizarse os luns e mércores entre o 4 e o 21 de xuño en horario de 16:30 a 18:30h no mesmo centro
No nº de Tf: 615 33 07 07
A través do correo electrónico: gaiaanimacion@mundo-r.com
Documentación a achegar:
Fotocopia do DNI do/a neno/a ou libro de familia
Fotocopia da tarxeta sanitaria
O ingreso realizarase no nº de conta: 2080 5407 26 3000133054 antes do 2 de xullo de 2012
Inscrición
Cartel