I Concurso de Historia da Escola en Galicia: “A escola dos meus avós”

O concurso “A escola dos meus avós” está integrado no Proxecto “Historia da escola en Galicia” de educaBarrié e busca a reflexión sobre a evolución da escola a través da realización dunha entrevista a un familiar ou coñecido, que na actualidade teña 65 anos ou máis, sobre a súa vida escolar (non universitaria) en formato multimedia ou de reportaxe xornalística. Tanto o documento da reportaxe xornalística como o link do vídeo, no seu caso,enviaranse anexos ao formulario do concurso.

A entrevista debe incidir en aspectos como as características do centro, as disciplinas, a metodoloxía de ensino, os docentes e a experiencia vital do entrevistado na escola. O entrevistado pode ser tanto un alumno como un docente daqueles anos, achegando este información verbo da súa experiencia como mestre e profesor.

Os traballos presentaranse en equipos de cinco membros como máximo e de dous como mínimo. Un mesmo centro pode presentar todos os equipos que desexe de cada clase. En todos os casos, un ou unha docente farase responsable da coordinación do traballo e figurará como coordinador do proxecto, agás no dos alumnos universitarios.

Máis información