Centros que participarán nas Escolas Viaxeiras 2010

Resolución do 17 de decembro de 2009, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se seleccionan os centros desta comunidade autónoma que participarán na actividade de escolas viaxeiras no ano 2010.

DOG 30/12/09