CAMP ON THE BEACH FANPA, 2014

Campamento íntegramente en inglés para unha inmersión total no idioma. Unha valiosa oportunidade para que os nenos de 6º de primaria, ESO e Bacharelato, convivan durante unha semana con profesores de nivel nativo que os acompañarán durante toda a súa estancia.

OBXECTIVOS

    Brindarlles aos mozos a oportunidade dunha vivencia única en inglés, gozando ao máximo da súa estancia.

    Desenvolver todas as súas habilidades para o idioma, con especial interese nas súas capacidades orais e auditivas

    Axudar a superar as barreiras de timidez para unha fluída comunicación en inglés, creando un ambiente ameno no uso diario do inglés mentres se entablan novas amizades.

    Transmitir valores como os hábitos de convivencia, a tolerancia, o traballo en equipo, o respecto á natureza e á contorna onde se realiza o campamento.

ORGANIZACIÓN

Lugar: CIP Panxón, Camiño dous Lagos, 1,

Inicio: 22 de xuño, 11:00 h

Fin: 28 de xuño, 11:00 h

A distribución dos mozos en grupos farase seguindo un criterio de nivel e idade.

CONTIDO

1-WORKSHOPS: Talleres prácticos que fomentan o labor en equipo, onde os alumnos deben utilizar as ferramentas lingüísticas ao seu alcance para conseguir os obxectivos propostos:

CREATIVE PROJECT: Os alumnos traballarán por equipos na elaboración dun proxecto creativo co que van participar nun concurso. Terán que desenvolver e presentar un negocio, invento ou idea, así como un plan de difusión publicitaria para alcanzar un alto número de seguidores e conseguir o éxito profesional.

O esforzo de defender cada iniciativa de forma oral, supón un excelente reforzo das súas capacidades e favorece o seu poder de improvisación e axilidade mental en inglés.

 

THE NEWS: Cada grupo encargarase de diferentes seccións do xornal semanal do campamento. Devandito informativo, retransmitirase en directo dentro do programa de Night Activities.

Theatre Master Class: da man de Ravin M., director de teatro, os participantes recibirán unha divertida e estimulante clase maxistral de teatro.

2- MUSIC CLUB: Taller de cancións no que, a través das letras dalgunhas delas, practicarán a lectura e expresarán os seus sentimentos e emocións.

3- GAMES/ ROLE-PLAYS: gozarán da contorna do campamento e das súas instalacións para practicar deportes, xogos, excursións, etc.

4- SPECIAL ACTIVITIES: Canoas en Praia América, Tobogáns na praia da Ladeira, Fogueira de San Xoan.

5- NIGHT ACTIVITIES: Murder Mystery, Talent Show, The News, Disco Light, Good Bye Party

MATERIAL NECESARIO

Saco de durmir
Aseo persoal
Roupa de baño/ praia
Toalla praia
Chanclas
Protección solar
Toalla de ducha
Repelente de mosquitos
Cantimplora
Lanterna
Roupa cómoda e calzado deportivo
1 xersei de abrigo
Chuvasqueiro
1 camiseta branca de manga curta (sen letras nin debuxos)
3 ou 4 rotuladores de pintar camisetas
1 cartafol de pastas duras
1 estoxo con lápiz, bolígrafo, goma, afía, tesoiras e rotuladores de cores

ASISTENCIA MÉDICA: Os participantes deben levar consigo a tarxeta sanitaria. Se carecen dela, deberán levar unha copia das dos seus pais.

CONTACTO COS PARTICIPANTES: Poderase contactar cos participantes todos os días entre as 20:00  e as 21:00 h. Os móbiles permanecerán baixo a supervisión do coordinador, fóra dese horario.

OBSERVACIÓNS DE INTERESE: Todos os participantes deben facer un esforzo por utilizar o idioma inglés como vía de comunicación.

Será motivo de expulsión do campamento, fumar, tomar bebidas alcohólicas ou non cumprir as normas de convivencia e respecto aos profesores e á contorna tanto no recinto do campamento coma nas actividades no exterior.

TELÉFONOS DE CONTACTO: FANPA: 986 843 412 / Global Project: 986 220 670

Folla de inscrición