AXUDAS PARA RUTAS LITERARIAS 2010

Orde do 23 de outubro de 2009 pola que se convocan axudas para a realización de rutas literarias durante o ano 2010.

As rutas literarias cumpren unha función importante ao facilitarlles aos alumnos a posibilidade de realizaren múltiples actividades de tipo formativo-cultural fóra do medio propiamente escolar, xa que sitúan o alumno nun medio diferente ao seu, que lle vai propiciar unha maior convivencia e cooperación co profesor e outros compañeiros, ampliando os seus coñecementos e a súa comprensión integral, ao coñecer diferentes lugares, xentes, terras, costumes, historias e recursos.
[
DOG 5/11/2009
->http://www.xunta.es/dog/Dog2009.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/44204882d50dc598c1257664005181d3/$FILE/21700D004P058.PDF]