Lémbrase que por motivos de seguridade e organización, os comedores teñen un horario de recollida que, salvante circunstancias excepcionais, deben ser respectados por todos.

2016/2017 -.- Horarios de recollida de cada centro

 

Horario de recollida

Updated on 2016-10-06T12:09:54+02:00, by Xestión.