Todas as federación de CONFAPA Galicia necesitamos coñecer a realidade das familias respecto do ensino non presencial que estamos vivindo por conta da crise sanitaria do COVID-19.

Para poder facer unha defensa precisa das familias da educación pública de Galicia remitímosvos esta breve enquisa, de xeito que poidamos facermos unha composición exacta da situación actual

Enquisa respecto do ensino non presencial

Updated on 2020-03-27T18:00:34+01:00, by Xestión.