De acordo co artigo 4º da Orde do 21 de febreiro de 2007 (DOG do 5 de marzo do mesmo ano e que tedes máis abaixo) para solicitar a implantación do servizo de comedor, débese remitir á Xefatura do Servizo de Recursos Educativos Complementarios a seguinte documentación:

 • Anexo I da Orde cuberto
 • Certificación do acordo do Consello Escolar do centro no que se solicita a apertura do servizo de comedor escolar.
 • Proposta sobre a modalidade de xestión do servizo e xustificación dela.
 • Calendario e horario de funcionamento.
 • Número de comensais para os que solicita o servizo e capacidade do local destinado a comedor.
 • Localización no centro das distintas dependencias do servizo de comedor escolar, planos e informe de necesidades de adaptación e, se for o caso, mobiliario acorde coa normativa vixente.
 • Informe da Inspección de Saúde Pública sobre as condicións da instalación para uso do comedor.
 • Memoria de actividades complementarias, (de acordo co exposto no apartado g. punto 3, artigo 4º)
 • No caso de que a modalidade de prestación sexa a de prestación pola ANPA, deben remitir o compromiso da ANPA de asumir a xestión e o financiamento do comedor (apartado h do punto 3), así como do Consello Escolar de asumir a supervisión do seu funcionamento.

 


Normas que regulan a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios.

Consulta recomendada: Na seguinte ligazón atoparades a normativa actualizada e ordenada a partir de 2011:

Normas servizos educativos complementarios: comedores e transporte

Curso escolar 2017-2018

 • INSTRUCIÓN 5/2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de malo, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2017-2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓN 4/2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de malo, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2017-2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS 8/2017, do 30 de maio de 2017, conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se regulan as funcións a desenvolver polos coidadores de NEES nos comedores escolares existentes nos centros de ensino público. Ligazón

Normativa anterior:

Criterios de calidade en comedores escolares (CEAPA)

Descargar

[pdf-embedder url=”http://www.nontedurmas.org/wp-content/uploads/2018/03/cuadriptico_comedores_escolares.pdf”]

Comedores escolares

Updated on 2018-03-13T14:55:33+01:00, by Xestión.