Enquisa sobre os grupos de WhatsApp de pais e nais na escola

Trátase dunha enquisa anónima de 30 preguntas que forma parte dun traballo de investigación sobre innovación educativa, participación e a incidencia que este tipo de redes sociais teñen na educación. Nós non temos acceso ás respostas xa que as recolle directamente o equipo da universidade.

Animámosvos a difundila entre as nais e pais do voso centro.

Orixe: Grupos de WhatsApp de padres y madres en la escuela