Eureka de altas capacidades e PAE de apoio específico 2023- 2024

Información e contacto:FANPA Pontevedra: r/ Xan Guillerme 9, 986 843 412 ou no e-mail actividades@nontedurmas.orgANIAS: r/ Echegaray 39 baixo, 986 864 598/ 615 780 528 ou no e-mail extraescolares@anias.es Información e contactoFANPA Pontevedra: r/ Xan Guillerme 9, 986 843 412…

A TVG lanza Conectad@s en familia sobre redes sociais e adolescencia

En cada capítulo do programa van participar alumnos de distintos centros públicos de Galicia expoñendo o seu punto de vista sobre diferentes temas relacionados coas novas tecnoloxías da información e da comunicación. Tamén van dar a súa opinión os pais, nais,…

Procedemento para bolsas de comedor da FANPA para o curso 2023-2024

Este ano o procedemento de bolsa de comedor amplíase tamén aos comedores de Marín. Para os interesados deste Concello as solicitudes poden presentarse ata o 22 de setembro. REQUISITOS DOS SOLICITANTES: Estar empadroado no Concello de Pontevedra ou Marín, e…

ORDE do 22 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases para a concesión das axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares a través do programa Bono Concilia Familia,e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento BS412A)

2. O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e finalizará o día 15 de setembro de 2023. Se o último día de prazo é inhábil,…

Subvencións ás asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia para financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero e para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023

Prazo de presentación: ABERTO, A través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI449B&ano=2023&numpub=1 09/06/2023 00:00 – 10/07/2023 Quen se pode beneficiar: 1. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta convocatoria as asociacións de nais e pais de alumnado (ANPA) dos centros…

1 2 3 139