ORDE do 30 de xullo de 2015 pola que se procede á ampliación da dotación orzamentaria para o financiamento do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16.

Mediante a Orde de 30 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 15 de abril), a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convocou o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade…

RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital E-Dixgal durante o curso 2015/16.

Primeiro. Seleccionar os centros que se relacionan no anexo I desta resolución para participar no proxecto E-Dixgal. Segundo. Rexeitar os centros que se relacionan no anexo II polos motivos que se indican. Terceiro. Considerar non válida a solicitude do centro…

ORDE do 3 de agosto de 2015 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Artigo 1. Obxecto Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o…

ORDE do 6 de xullo de 2015 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial

Artigo 1. Modificación de unidades e postos de traballo Modifícanse as unidades e os postos de traballo docentes dos seguintes centros educativos: – Escolas infantís, colexios de educación primaria, colexios de educación infantil e primaria e centros públicos integrados que…

ORDE do 26 de xuño de 2015 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014/15.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014/15 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta…

1 2 3 4 5 6 21