Os seguros

Seguro de responsabilidade civil e de accidentes Obrigatoriedade Unha ANPA que realiza actividades extraescolares debe ter subscrito un seguro de responsabilidade civil. A FANPA igualmente ten esta obriga e mantén ao día o seu propio seguro de RC. O seguro…

Transporte escolar

Cal é a lexislación aplicable para a realización de transporte escolar e de traballadores? Instrución 3/2016 sobre xestión do servizo de transporte escolar durante no curso escolar 2015-2016 Lei 16/1987, de 30 de xullo de ordenación dos transportes terrestres (BOE…

Ábaco

É un novo concepto no ámbito da estimulación cognitiva. Chamada ximnasia ou fitness mental  que se caracteriza por ser unha novidosa técnica de exercitación de diversas capacidades que polo xeral aínda non foron exploradas ou desenvolvidas e que poden ser…

TDAH

O  TDAH é un trastorno que afecta  do  3 ao  5% dos nenos e nenas en idade escolar e que se  manifesta en niveis de atención, concentración, actividade, distracción e impulsividade inadecuados  para a súa idade. Debido ao crecente diagnóstico…