ORDE do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

– O curso académico abranguerá desde o día 1 de setembro de 2016 ata o 31 de agosto de 2017 -Os comedores escolares funcionarán en educación primaria desde o día 12 de setembro de 2016 ata o 23 de xuño…

1 109 110 111 112 113 483