RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de maio de 2016 polo que se aproba a relación de postos de traballo do persoal funcionario dos centros educativos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Auxiliares administrativos e subalternos para os centros galegos de Infantil e Primaria. Orixe: Resolución DOG Mércores, 11 de maio de 2016 – AnuncioCA01-020516-0004_gl.pdf

ORDE do 21 de abril de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, e se procede á súa convocatoria (ED106A).

Debemos salientar sobre esta orde o seguinte aspecto que resulta practicamente escandaloso: “– Os materiais terán que estar destinados á venda e haberá que acreditar o correspondente número de ISBN e a referencia do depósito legal definitivo. ” Isto significa…

1 107 108 109 110 111 475